lån utan ränta

Lån utan ränta, hur fungerar det?

En del långivare erbjuder lån utan ränta. Den här bloggposten handlar delvis om just lån utan ränta men den informerar också om Friias lån. Friia erbjuder inte lån utan ränta, däremot är våra lån avgiftsfria och har inga dolda kostnader.

(Resonemangsdelarna i denna bloggpost är bloggskribentens egna och är inte en officiell hållning från Friia)

Gör så här för att ansöka om ett snabblån av Friia

Först klickar du dig fram till ansökningsformuläret på Friias hemsida. I formuläret ska du lämna dina uppgifter, svara på några enkla frågor och identifiera dig med Bank ID.

Efter det gör vi en kreditkontroll via UC så vi vet att du har betalningsförmågan att återbetala lånet. Vi vill som ansvarsfull kreditgivare inte erbjuda ett lån du inte har råd med.

Beroende på kreditkontrollen kommer du att erbjudas ett lån. Det händer att vi anser att beloppet du sökte för är för högt i förhållande till din betalningsförmåga. I så fall kan du erbjudas att låna ett lägre belopp än det du ansökte om.

Till sist återstår bara för dig att välja om du accepterar eller avböjer vårt låneerbjudande. Klickar du acceptera betalas pengarna direkt till ditt konto! Vad väntar du på? Sök ett snabblån från Friia nu!

Låna pengar av Friia – du slipper dolda avgifter och kostnader

Det är enkelt och smidigt att låna pengar av Friia och du får direkt veta din månatliga kostnad under hela låneperioden. Vi menar att det är ärligare än ett s.k. räntefritt lån som visar sig ha flera dolda kostnader. Som ansvarsfull kreditgivare vill vi vara öppna mot våra kunder.

Låna pengar utan ränta – ett principiellt resonemang

Ett räntefritt lån är något som vid första åhörandet låter trevligt, men som i praktiken skulle innebära två mindre trevliga följder. Antingen skulle räntan ersättas av olika kostnader och avgifter (och därmed i praktiken bli samma sak som ränta) eller så skulle möjligheten att låna pengar försvinna helt.

Varför skulle möjligheten att låna pengar försvinna om räntan togs bort?

Med ränta på sina utlåningar kan en långivare alltid erbjuda lån, eftersom att hans kassa tack vare räntan växer. Om han lånar till 1000 personer gör räntan att han kan hålla låneverksamheten i gång, även om några av låntagarna inte klarar avbetalningarna.

I ett scenario där han erbjuder lån utan ränta skulle han i allra bästa fall gå plus minus noll. I praktiken skulle långivaren gå med förlust eftersom några gäldenärer med största sannolikhet inte skulle klara avbetalningarna.

En verksamhet som är förutbestämd att gå med förlust kommer förstås inte att dyka upp på den kommersiella marknaden. Där har ni en av flera anledningar till att det är svårt att finna seriösa marknadskrafter som erbjuder lån utan ränta! En sak till: Ett lån utan ränta skulle förstås också göra det omöjligt att anställa någon som administrerar lånen, förvaltar tillgångarna o.s.v. Långivaren och hans anställda skulle nödgas jobba gratis till dess att alla långivarens tillgångar sinat.

Låna pengar av Friia

Friia erbjuder som sagt inte lån utan ränta, däremot är våra lån fria från dolda avgifter och kostnader. I tabellen nedanför kan du se vad du betalar för att låna pengar av Friia.

Friias månadsränta går från 1,667 % till 3,25%. I tabellen kan du se att om du lånar 40 000 kr under fyra år blir din totala räntekostnad 18 426 kr med den låga räntan och 46 834 kr med den höga räntan.

Räntan sätts med hänsyn till lånebelopp, avbetalningstid och låntagarens bedömda betalningsförmåga.

Har man någonsin fått låna pengar utan ränta? En kort historik

Det sågs som okristligt att ta ut ränta på medeltiden och påven förbjöd förfarandet på 1100-talet. Problemet var bara att behovet av att låna pengar kvarstod, inte minst till krig och byggprojekt. I det kristna Europa löste man problemet med ränteförbudet genom att låna pengar av judarna som tack vare sin religion inte stod under kyrkans direktiv.

Under renässansen ca 200 år efter förbudet infördes lyckades några kreativa italienska köpmän kringgå kyrkans ränteregel. De bokförde helt enkelt räntan som ”frivilliga gåvor” eller ”belöning för ekonomiskt risktagande” och liknande.

Efter att köpmännen kommit på ett sätt att runda kyrkan låg vägen öppen för flera utlånare, borgenärer, att etablera sig, vilket också skedde i snabb takt. Dessa italienska köpmäns utlåningsimperium anses idag vara föregångarna till vårt nutida bankväsende (”banco” var italienskans ord för det bord där utlåningarna sköttes.)

Svaret på frågan om man någonsin fått låna pengar utan ränta måste i ljuset av den här informationen bli nej. Behovet av att finansiera projekt med monetära lån har alltid varit för stort. Inte ens under ett påvligt förbud i ett djup religiöst Europa gick det att låna pengar utan ränta.

Lån utan ränta erbjuds faktiskt

Det finns snabblånsföretag som erbjuder sina kunder att låna pengar utan ränta. I de fallen står det alltid en avgift eller kostnad i samband med lånet som täcker upp för räntan.

För att få en sådan modell att gå ihop är lånebeloppen låga, upp till ca 5000 kr, och avbetalningsperioden relativt kort. Genom att ta ut en aviavgift och uppläggningsavgift kan kreditgivaren ändå gå med plus tros att den tillhandahåller lån utan ränta.

Efter idogt sökande har författaren av denna bloggtext inte lyckats hitta ett enda räntefritt lån som heller inte är avgiftsbelagt.