Vi använder oss av cookies, du kan läsa mer om det här. Genom att fortsätta använda vår hemsida godkänner du detta.
5A84C27C-5529-4A68-B2E0-4CC405B54D5A08-525 002 22

Måndag till Fredag
08:00-17:00

4finance Integritetspolicy och information om cookies

version 1.2 för 2019

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. I denna Integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi beskriver också vilka cookies vi använder på vår webbsida.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas. 4finance är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. På 4finance.com hittar du mer information om oss.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland. När detta sker kommer vi att skicka ut meddelande om det till dig ifall du är låntagare hos oss. Gällande Integritetspolicyn hittar du alltid på vår webbsida.

1. Vilka uppgifter samlar ni in om mig?

4finance inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter om (a) besökare på 4finance webbsida, i 4finance appar och i övriga digitala kanaler, (b) de personer som påbörjar ansökan om lån hos 4finance, samt (c) de personer som beviljats ett lån (nedan kallade låntagare).

De personuppgifter som behandlas om dig är dels sådana som samlas in automatiskt vid användning av vår webbsida, våra appar och våra övriga digitala kanaler (se punkt 1.1), dels dem som du själv lämnar direkt till oss (se punkt 1.2), dels uppgifter som vi hämtar in från tredje part (se punkt 1.3) och dels uppgifter vi själva upprättar, som exempelvis kundnummer, anteckningar i samband med kundärenden, beslut om spärr och anteckningar om betalningsförmåga, m.m.

1.1 Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår webbsida eller använder våra appar kan vi automatiskt samla in följande uppgifter. När du blir registrerad kund hos oss, kan uppgifterna nedan kopplas samman med dig.

 • Teknisk information, som vilken typ av enhet du använder, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata såsom användarnamn och logguppgifter om ditt användande (dock aldrig lösenord, pinkod eller liknande), din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.

 • Information om ditt besök, som vilka URL-koder som du klickat på fram till och bort från vår webbsida (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur länge du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs mera om vilka cookies vi använder under punkt 10 nedan.

1.2 Information du lämnar direkt till oss

Den information du lämnar själv lämnar till oss kan vara:

 • ditt namn (efternamn, förnamn),
 • personnummer,
 • adress, mejladress, telefonnummer,
 • kön, civilstånd, antal minderåriga barn,
 • anställningsförhållande,
 • inkomster, utgifter,
 • debitkortnummer, bankkontonummer,
 • röstinspelning (inkommande och utgående samtal),
 • innehåll i email och annan kommunikation med dig,
 • eventuella bidrag i diskussionsforum eller tävlingsbidrag från dig,
 • svar på kundundersökningar, och,
 • annan information som du väljer att ge oss.

1.3 Information om dig som inhämtas från tredje part

I samband med att du påbörjar en ansökan om ett lån hos oss, i olika steg av ansökningsprocessen, under låneavtalets löptid samt i viss mån efter låneavtalets avslut, efterfrågar vi information om dig från tredje part. Denna information kan exempelvis hämtas ifrån våra koncernbolag och närstående bolag, våra låneförmedlare, kronofogdemyndigheten och andra myndigheter, register som sanktionslistor och PEP-listor (lista över politiskt utsatta personer), UC och andra kreditupplysningsföretag samt företag som tillhandahåller data om kreditvärdighet och annan analytisk persondata såsom Demographics.

De uppgifter som vi samlar in från tredje part kan vara:

 • uppgifter du lämnat till våra låneförmedlare,
 • kreditupplysningar och annan information om din kreditvärdighet inför ansökandet av ett lån och under den tid du har ett låneavtal med oss. Även under viss tid efter att du haft ett låneavtal kan sådan information insamlas för marknadsföringsändamål,
 • uppgifter om din ekonomiska situation, såsom uppgifter om nuvarande och tidigare skuldsättning och betalningssvårigheter,
 • relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter om adress, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt uppgift om politiskt utsatta personer),
 • information som du lämnat till andra bolag inom 4finance Group när du ansökt om deras tjänster,
 • information du lämnat till andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltagit i,
 • information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss, och
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar.

2. Varför samlar ni in uppgifter om mig – för vilka ändamål används uppgifterna?

Vi använder uppgifterna om dig för att:

 • kontrollera din identitet via BankID,
 • genomföra kreditvärdighetsbedömning för att avgöra om du kan förväntas återbetala ett lån du har sökt eller ett lån du har beviljats, eller för att avgöra om det finns anledning att ändra din kreditgräns under ett befintligt låneavtal, eller för att avgöra vilka låneerbjudanden som är relevanta att marknadsföra mot dig,
 • upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet,
 • kontrollera om du har misskött tidigare lån hos oss eller har en tillfällig eller permanent spärr av personnummer hos 4finance, t.ex. till följd av konstaterade eller misstänkta bedrägerier,
 • ta beslut om upprättande eller hävande av tillfällig eller permanent spärr av personnummer,
 • uppfylla de skyldigheter lagen föreskriver, exempelvis i tillämpliga lagar om konsumentkrediter, penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering samt redovisning,
 • behandla din låneansökan och fatta beslut om avslag eller beviljande av lån,
 • administrera ett beviljat lån,
 • kommunicera med dig i andra ändamål än marknadsföringsändamål, exempelvis för att informera dig om förändringar som rör oss, våra tjänster och låneavtalet mellan dig och oss,
 • driva in fordringar,
 • driva och förbättra vår webbsida och våra appar, hålla dem säkra, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din enhet,
 • sammanställda och analysera statistik,
 • genomföra kundundersökningar,
 • mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är och annonsera till dig på ett relevant sätt,
 • annonsera på vår egen och via appar samt skicka marknadsföring direkt till dig via brev, email, telefon eller SMS om de produkter som 4finance Group tillhandahåller, vilket också innefattar anpassning av våra erbjudanden till dina personliga preferenser,
 • samkörning
 • utveckla, förvalta och testa våra IT-system,
 • utvärdera nya externa datatjänster från potentiella samarbetspartners,
 • testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering,
 • hantera förfrågningar från myndigheter (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), och
 • kontinuerlig monitorering av avvikande aktiviteter och beteendemönster i syfte att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet till skydd för 4finance, dig och övriga kunder.

3. Fattar ni automatiska beslut om mig?

Under ansökningsprocessen genomför vi automatiska bedömningar av exempelvis kreditvärdighet och risknivåer som underlag vid beslutsfattande kring nekande eller beviljande av lån samt vid fastställande av lånetak.

Du har alltid rätt att ta kontakt med oss för att få information om vilket underlag som legat till grund för det automatiska beslutet. Du kan kontakta oss på de uppgifter som finns under punkt 9 nedan.

4. Vilken laglig grund har er behandling av mina uppgifter?

4finance behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan anges de lagliga grunder som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter:

 • Merparten av våra behandlingar av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din låneansökan och fullgöra vårt avtal med dig.
 • Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, t.ex. lagar om konsumentkrediter, penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering samt redovisning.
 • Slutligen kommer vi att utföra vissa behandlingar med stöd av s.k. intresseavvägning, där vi har ett legitimt intresse att behandla dina personuppgifter. Detta är fallet när vi exempelvis använder dina uppgifter för att förbättra vår webbplats och våra tjänster, när vi använder dina uppgifter i samband med utveckling och test av våra IT-system samt när vi, i enlighet med tidigare samtycke, riktar anpassad marknadsföring till dig om 4finance produkter, baserat på de uppgifter om dig som du givit oss tillgång till.
 • Skulle 4finance någon gång behandla dina personuppgifter på ett sätt som kräver ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

5. Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera vårt avtal med dig, så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller så länge det är nödvändigt för att kunna tillvarata rättsliga anspråk och andra legitima intressen. Därefter gallras de, i enlighet med 4finance gallringsrutin.

6. Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

4finance kan komma att dela dina personuppgifter med följande aktörer och myndigheter:

 • Andra företag inom 4finance Group kan få åtkomst till dina personuppgifter av interna administrativa skäl, t.ex. för att tillhandhålla IT-tjänster till oss.
 • Externa samarbetspartners som tillhandahåller oss med låneförmedling, IT-tjänster, marknadsförings- och analystjänster samt tjänster som behövs i anslutning till låneansökan och låneadministration (t.ex. identifieringstjänster, betalningstjänster, tjänster för riskbedömning och upptäckt av bedrägerier), får åtkomst till dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig.
 • Om du har samtyckt till att dina uppgifter delas med tredje part, kommer 4finance dela din profilinformation med andra företag inom 4finance Group, samt företag som är verksamma i Sverige och tillhandahåller konto liksom finansiella, försäkrings- och betalningstjänster. Detta i syfte att utvärdera din kreditvärdighet och förbereda skräddarsydda erbjudanden bland ovannämnda tjänster.
 • Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden om produkter och tjänster som erbjuds av våra affärspartners, så kommer 4finance AB skicka erbjudanden från andra företag inom 4finance Group samt företag som är verksamma i Sverige och tillhandahåller nuvarande konto liksom finansiella-, försäkrings-, och betalningstjänster. Observera att i detta fall kommer du inte att identifieras av 4finance AB affärspartners och 4finance AB kommer att hålla kontroll över din profilinformation.
 • De kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med får åtkomst till uppgifter om dina lån och eventuella betalningssvårigheter.
 • Potentiella samarbetspartners som tillhandahåller data eller analystjänster kan få del av vissa personuppgifter, i de fall det krävs för att vi ska kunna utvärdera deras tjänster.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Inkassobolag kan få åtkomst till uppgifter om dina lån och betalningssvårigheter om fordran är förfallen och överlåten till tredje part.
 • Vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.
 • Dina personuppgifter kan komma att överföras till platser utanför EU i det fall vi anlitar en leverantör av tjänster som är etablerad där.
 • Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system. Detta avtal innehåller EU Kommissionens standardvillkor.

Vid överföring av uppgifter säkerställer vi att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

7. Vad gör jag om jag vill slippa marknadsföring via SMS och email?

Du har rätt att avstå från våra mejlutskick, nyhetsbrev, SMS-meddelanden och andra former av marknadsföring, när som helst, genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns under punkt 9 nedan.

8. Vilka andra rättigheter har jag vid behandling av mina uppgifter?

Du har vissa rättigheter i förhållande till 4finance, i egenskap av personuppgiftsansvarig, vad gäller 4finance behandling av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling. Vänligen använd detta formulär om du önskar att begära ett registerutdrag på de personuppgifter vi har lagrade om dig i vårt system: Formulär för begäran om registerutdrag
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. De flesta uppgifter kan du själv rätta via din profil på vår hemsida eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om det är annan information du vill rätta, vänligen använd detta formulär: Formulär för begäran om dataportabilitet
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana eventuella uppgifter som 4finance behandlar med stöd av Ditt samtycke (när behandlingen enligt lag endast får ske med ditt samtycke), om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen. Vänligen använd detta formulär om du önskar att radera någon data som vi har lagrat om dig i våra system: Formulär för begäran om radering av personuppgifter
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är 4finance tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. Vänligen använd detta formulär om du önskar extrahera information om dig som vi lagrar i våra system. Detta registerutdrag kan du sedan skicka vidare till en annan personuppgiftsansvarig om du så önskar. Formulär för begäran om registerutdrag

Om du önskar att begära något utav ovanstående är du välkommen att fylla i det tillhörande formuläret, skriva ut det, signera och skicka till oss på antingen 4finance AB, Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm eller info@friia.se.

Vi anstränger oss för att skydda dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att vi inte beaktat dina rättigheter, ber vi dig att kontakta oss på de kontaktuppgifter som finns under punkt 9 nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet: datainspektionen.se.

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Vår mejladress info@friia.se eller,

Brev till oss på följande adress

4finance AB
Att: Dataskyddsombud
Hammarby Allé 91,
120 63 Stockholm

privacy@4finance.com; eller,

Privacy Counsel

AS 4finance
Lielirbes iela 17A-8
Riga, LV-1046
Lettland

10. Information om cookies som används i 4finance digitala kanaler

I denna punkt 10 beskriver vi vilka cookies som används på 4finance webbsida och i 4finance appar och övriga digitala kanaler.

10.1 Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som laddas ned lagras på din enhet när du besöker en webbsida. En cookie innehåller data som gäller en enskild användare och en viss webbsida. Cookies används av många webbsidor och kan utnyttjas på flera sätt, exempelvis för att komma ihåg dina preferenser, för att möjliggöra e-handel, och för att få fram webbsidastatistik.

10.2 Hur vi använder vi cookies?

Vi och våra affärspartners använder cookies och liknande hjälpmedel för att analysera trender, administrera vår webbsida, spåra användarnas rörelser inom webbsidan, och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. En cookie innehåller informationsfragment som webbsidan skickar till webbläsaren. Webbläsaren lagrar denna information i en fil på din dator. Med hjälp av cookien underlättas användarens förflyttning på webbsidan och låter (i tillämpliga fall) webbsidans administratör anpassa webbsidan och dess innehåll till besökarens behov, för att förbättra resultatet av användarens åtgärder. Om cookie-funktionen är avstängd kan vi inte garantera att webbsidan fungerar korrekt och kan användas som avsett (alla dina inställningar från webbplatsen tas bort, eftersom denna information är lagrad i cookies).

De cookies vi använder lagrar inga data som möjliggör direkt identifiering av dig. De data som samlas in vidarebefordras inte till någon tredje part, utom i de fall som beskrivs ovan i vår Integritetspolicy. Inga personuppgifter vidarebefordras som möjliggör identifiering av dig.

Så här använder vi cookies på våra webbsidor:

 • Vi använder cookies för att skydda våra kunder och förebygga bedrägerier.
 • Vi använder cookies till våra ansökningsblanketter online. Om cookie-funktionen är avstängd kan datoranvändaren inte logga in till och/eller utnyttja våra tjänster.
 • Vi använder också cookies för att lära oss hur användarna når vår webbsida, och avläsa hur de använder vår webbsida – därigenom kan vi förbättra kvaliteten hos de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder till exempel Google Analytics – en populär webbaserad tjänst som analyserar prestanda. Google Analytics använder cookies för att analysera hur besökarna använder webbsidan. Mer information om hur cookies används återfinns på Google’s Privacy Policy: policies.google.com/privacy.
 • Vi använder cookies för att övervaka och styra dataflödena på webbsidan.
 • Vi använder också cookies i samband med annonskampanjer och erbjudanden, och för att avläsa resultatet av dessa. De underlättar för oss att förbättra webbsidans uppbyggnad och struktur, liksom valet av erbjudanden och kampanjer.

Vi använder två typer av cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies – Dessa cookies är tillfälliga och är bara aktiva när datoranvändaren befinner sig på webbsidan (närmare bestämt tills användaren lämnar webbsidan och stänger webbläsaren). Sessionscookies underlättar för vår webbsida att minnas vilka steg användaren har tagit på föregående sida, så att samma information inte behöver skrivas in flera gånger.
 • Kvarliggande cookies – Kvarliggande cookies sparas på besökarens dator även sedan användaren lämnat webbsidan. De hjälper oss känna igen dig som en unik besökare (du får ett slumpmässigt genererat nummer som identifierar dig). Hur länge cookien finns kvar i din dator beror på typen av cookie.

10.3 Information om vårt användande av cookies

Innan du börjar använda vår webbsida informerar vi dig om vårt användande av cookies. Därför visar webbsidan ett pop-up-fönster, där du får information om cookies. Om du inte godkänner att cookies används men fortsätter att använda webbsidan, så tolkas det som ett godkännande till att vi använder cookies.

10.4 Kontroll och borttagning av cookies

Vi använder inte cookies i syfte att samla in personuppgifter om våra användare. Men vissa delar av den information som hanteras kan bedömas som personuppgifter.

Om du vill begränsa eller förhindra användningen av cookies på vår webbsida eller någon annan webbsida gör du detta via webbläsarens inställningar. Du kan till exempel blockera alla cookies, bara acceptera förstapartscookies, eller ta bort samtliga cookies när du stänger webbläsaren. För att läsa mer om olika alternativ kan du läsa HJÄLP-texten till din webbläsare. För information om hur man tar bort cookies från webbläsaren i mobilen kan du läsa bruksanvisningen till mobilen. Observera att vissa av de tjänster vi tillhandahåller inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

10.5 Tracking

I likhet med de flesta andra webbsidor sker även på vår webbsida viss informationsinsamling automatiskt. Vi samlar in viss information automatiskt för att analysera övergripande trender och administrera våra webbsidor, våra produkter och våra tjänster.

Även om vi håller reda på vilka sidor på webbsidan en användare besökt, så samlar vi inte in någon personlig information om dina online-aktiviteter över tid, eller på tredjeparts-webbsidor, eller inom online-tjänster. Därför behandlar vi inte för närvarande och reagerar inte på en webbläsares signal ”do not track”, eller på andra mekanismer som konsumenter kan använda för att styra vilken personlig och identifierbar information som sparas om online-aktiviteter över tid och på tredjeparts-webbsidor. Vi ger inte heller avsiktligt tredje part rätt att samla in personlig och identifierbar information om dina online-aktiviteter över tid och på olika andra webbsidor när du besöker vår webbsida.

Vi samarbetar med en tredje part för att visa annonser på vår webbsida eller sköta vår annonsering på andra webbsidor. Vår tredje part-partner kan använda cookies eller liknande hjälpmedel för att annonsera till dig utgående från dina surfvanor och intressen.

Dina frågor kanske redan är besvarade

Vanliga frågor